Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Etkinlikler

  Misyon Ve Vizyon

  Misyon

  Doğal ve kimyasal ürünler ile ilgili üniversitemizin bölümleri, diğer üniversiteler, araştırma merkezleri ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak Siirt ilinin ve ülkemizin bu alanda uluslararası düzeyde tanınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bir araştırma merkezi olmaktır.


  Vizyon

  Merkezin amacı; il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayicilerin teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmelerine veya mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmelerine imkân sağlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içinde iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman yetiştirmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, ilgili mevzuat doğrultusunda doğal ve kimyasal ürünler alanında, Siirt Üniversitesi başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayacak araştırma, geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak; test ve analiz hizmeti vermek; üretilen ürünlerin pazarlama ve satışını yaparak tüketicinin kullanımına sunmak; yeni ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, standardizasyonu, kalite kontrolü, patent ve pazarlaması ile ilgili çalışmalar yapmak; ulusal/uluslararası kuruluşlarla bilimsel, teknolojik ve ticari işbirlikleri yapmak, projeler üretmek, danışmanlık hizmeti vermek; ilgili konularda eğitim ve sertifika programları, fuarlar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, kurslar ve bilimsel toplantılar düzenlemektir.

  Doç.Dr SİNAN KUTLUAY
  Güncelleme : 26.11.2021 23:35:57